Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

X Kongres Ekonomistów Polskich
data publikacji: 31/12/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

X Kongres Ekonomistów Polskich odbędzie się jesienią 2019 r. Przygotowania do Kongresu rozpoczęły się w drugiej połowie 2017 r. od refleksji nad wypracowaniem założeń programowych. Prace zostały wszczęte w ramach Prezydium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) wraz z Zarządem Krajowym PTE.W efekcie tych prac powstał zarys propozycji programowej, która stała się przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Naukowej PTE w dniu 28 listopada 2017 r.


Pierwotnie zaproponowano następujący tytuł X Kongresu: EKONOMIA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO I SPOŁECZNIE INKLUZYWNEGO ROZWOJU. Jednocześnie pojawiła się propozycja podziału problematyki Kongresu na cztery bloki tematyczne:

 

I. Stan i perspektywy rozwoju nauk ekonomicznych - jednorodność czy pluralizm?


II. Sfera realna gospodarki - szanse, zagrożenia i wyzwania związane z obiektywnymi
trendami technologicznymi, społecznymi, politycznymi, demograficznymi, konsumpcyjnymi


III. Sfera regulacji gospodarki - rola państwa, polityka gospodarcza ze szczególnym
uwzględnieniem stabilizacji makroekonomicznej, rola organizacji ponadnarodowych,
samorząd gospodarczy, pracowniczy i zawodowy, efektywność mikroekonomiczna


IV. Kultura i edukacja ekonomiczna


Program X Kongresu Ekonomistów Polskich

 

Linki