Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Porozumienie o organizacji praktyk między Katedrą Rynków Finansowych i Noble Funds TFI
data publikacji: 06/07/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Uprzejmie informujemy, że  dzięki inicjatywie KN Rynku Kapitałowego INDEX przy współudziale Katedry Rynków Finansowych zostały zawarte porozumienia o współpracy oraz organizacji praktyk z Noble Funds TFI.


Umowa ta daje możliwość studentom kierunku Rynki Finansowe oraz członkom Koła Naukowego Index odbycia praktyk zawodowych, a pracownikom Katedry i Wydziału możliwość współpracy naukowej z TFI.


Koordynatorami umowy są z ramienia Noble Funds TFI Pan Ryszard Miodoński, a z ramienia Wydziału dr Małgorzata Snarska"

 

Linki