Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Stypendia dla Olimpijczyków
data publikacji: 07/07/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zachęcamy Laureatów Olimpiad Międzynarodowych i Ogólnopolskich do podjęcia studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

Uniwersytet zamierza przystąpić do programu „Szkoła Orłów", w ramach którego studenci studiów I stopnia, będą mogli studiować pod opieką tutora i otrzymywać z tego tytułu stypendium. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.


 

Linki