Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Dr Jerzy Bukowski odznaczony medalem „Pro Bono Poloniae”
data publikacji: 05/12/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Jerzy Bukowski został odznaczony 5 grudnia medalem „Pro Bono Poloniae” przyznawanym przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych osobom, które wniosły istotny wkład w upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, a także kultywowanie oraz popularyzację poza granicami Kraju wiedzy o tradycjach niepodległościowych.


Medal wręczył szef Urzędu minister Jan Józef Kasprzyk w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów królewskiej katedry na Wawelu - miejscu wiecznego spoczynku Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w 151. rocznicę Jego urodzin. W ceremonii wzięli udział wicepremier Beata Szydło, kanclerz Orderu Orła Białego sędzia Bogusław Nizieński, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, prezydent Krakowa profesor Jacek Majchrowski, liczne grono kombatantów i młodzieży.