Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

TERMIN ODBIORU DECYZJI - Stypendium rektora dla najlepszych studentów
data publikacji: 05/12/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

TERMIN ODBIORU DECYZJI 

 

 

- Stypendium rektora dla najlepszych studentów

 

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu pomocy materialnej dla studentów UEK, stypendium podlega wypłacie z chwilą odebrania decyzji przez studenta lub jej doręczenia.

Decyzję można odebrać osobiście lub przez pisemnie upoważnionego pełnomocnika.Termin odbioru:

06 12 2018r.  (czwartek)              9:00 – 15:00

07.12.2018r.  (piątek)                    9:00 – 15:00

10.12.2018r.  (poniedziałek)        9:00 – 14:00

 

 

Miejsce:  Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów (Budynek Główny, pok. 215 – 218)

Linki