Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka dla wyróżniających się młodych uczonych
data publikacji: 08/01/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz czternasty ogłasza konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka, znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu.

 

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5000 zł) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku. Kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe.

 

Termin składania wniosków przez członków Klubu upływa 31 stycznia 2019 roku. Regulamin Nagrody, informacje o członkach Klubu, z którymi można kontaktować się w sprawie proponowanych kandydatów oraz informacje o dotychczasowych laureatach Nagrody dostępne są na stronie internetowej Klubu: http://www.klub-fnp.pl/


Linki