Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Wystąpienie Prof. K. M. Klimczaka-Finanse i rachunkowość w międzynarodowej perspektywie – wyzwania badawcze i publikacyjne
data publikacji: 10/01/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dziekan Wydziału Finansów i Prawa Prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski oraz Katedra Rachunkowości Finansowej zapraszają na spotkanie z cyklu "Seminaria naukowe Wydziału Finansów i Prawa" w ramach którego wykład pt. Finanse i rachunkowość w międzynarodowej perspektywie – wyzwania badawcze i publikacyjne wygłosi Prof. Karol M. Klimczak z University of Navarra.

 

Wykład odbędzie się

 

17 stycznia 2019 r. o godz. 13.15 w Starej Auli w Budynku Głównym UEK

 

Prof. Karol Marek Klimczak jest absolwentem Christian-Albrechts Universitaet w Kilonii i Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie naukowe i dydaktyczne zdobywał w Akademii Leona Kozminskiego, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania). Odbywał staże w Yale School of Management (USA) i HEC-Paris (Francja). Jego zainteresowania naukowe obejmują finanse przedsiębiorstw, sprawozdawczość finansową, rynki finansowe i zarządzanie ryzykiem. Jest autorem dwóch monografii i publikacji w czasopismach naukowych, m.in.: Przegląd Organizacji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Accounting in Europe, The International Journal of Accounting, Accounting Research Journal, The Journal of Risk Finance, Journal of Risk Management in Financial Institutions, Journal of Strategic Information Systems. Jego najnowsze badania dotyczą treści opisowych w sprawozdaniach spółek giełdowych. Jest członkiem European Accounting Association.

 

Linki