Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Nagroda im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego
data publikacji: 11/02/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Już po raz piąty zostaną przyznane nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. Jest to jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce. Jej laureat otrzymuje 50 000 zł na dalszy rozwój naukowy.

Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każda z jednostek może przesłać jedną pracę, która została opublikowana w 2018 roku. Nominacje zostaną ogłoszone we wrześniu 2019 roku, zaś wręczenie dyplomów autorom nominowanych dzieł oraz ogłoszenie Laureata Nagrody nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się 24 listopada br. w Filharmonii Łódzkiej.
Prace można zgłaszać do 5 kwietnia 2019 roku.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej: www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl

Linki