Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Terminy składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej - REKRUTACJA MARCOWA
data publikacji: 01/03/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ustala się następujące terminy składania wniosków:

     1. stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób  niepełnosprawnych:

        studenci I roku studiów drugiego stopnia

 

         a) Etap I - elektroniczna  rejestracja  w USOS - od 7 do 14 marca 2019r.

     b) Etap II - dostarczenie do weryfikacji wydruków z USOS wraz z załącznikami.   - od 13 do 15 marca 2019r.

                                                                                                               

     2.  stypendium rektora dla najlepszych studentów:

           studenci I i II roku studiów drugiego stopnia

 

   a) Etap I  - elektroniczna rejestracja w ERWOS/USOS -  od 7 do 14 marca 2019r. 

         b) Etap II - dostarczenie do weryfikacji wydruków ERWOS/USOS wraz z załącznikami                  

po ogłoszeniu Rankingu Wstępnego     -  od  21 – 22 marca 2019r.

Linki