Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Stypendium Rektora (studia w trybie rekrutacji marcowej) - RANKING WSTĘPNY
data publikacji: 04/03/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

KOMUNIKAT

o minimalnej liczbie punktów kwalifikującej do weryfikacji

 wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów

  studia w trybie rekrutacji marcowej

 

 

RANKING WSTĘPNY

 

               Uwaga:  Termin dostarczenia dokumentów do weryfikacji upływa 22 marca 2019r.

 

 

                 Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyznania stypendium zostanie

         ustalona w RANKINGU  OSTATECZNYM  wniosków zweryfikowanych.

 

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 

Kierunek studiów

 

Rok studiów

 

Stopień studiów

 

Minimalna liczba

Rankingu Wstępnego

 

Zarządzanie międzynarodowe

 

I

 

II

 

8,00

 

 

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

 

Kierunek studiów

 

Rok studiów

 

Stopień studiów

 

Minimalna liczba

Rankingu Wstępnego

 

Gospodarka przestrzenna

I

 

II

6,21

II

6,27

 

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem         

 

Kierunek studiów

 

Rok studiów

 

Stopień studiów

 

Minimalna liczba

Rankingu Wstępnego

 

Towaroznawstwo

I

 

II

7,75

II

6,38

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

I

 

II

6,77

II

6,60