Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Zaproszenie na konferencję: Wyzwania innowacyjności dla ekonomii i prawa w ochronie zdrowia
data publikacji: 05/04/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie pt. Wyzwania innowacyjności dla ekonomii i prawa w ochronie zdrowia, która odbędzie się 21 maja 2019 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w auli im. Roberta Schumana przy ul. Wóycickiego 1/3, bl. 21. Konferencja zorganizowana będzie przez Wydział Prawa i Administracji wspólnie z Kolegium Zarządzania i Finansów, reprezentowanym przez prof. dr hab. Ewelinę Nojszewską.

Wydarzenie ma posłużyć prezentacji wyników badań naukowych oraz wymiany poglądów przedstawicieli różnych środowisk zajmujących się problematyką ochrony zdrowia.

Szczegółowe informacje o konferencji zawarte zostaną na stronie: http://kpaist.uksw.edu.pl.

Linki