Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Dr Bernard Bińczycki powołany do PAN
data publikacji: 15/04/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Decyzją Prezydium Oddziału PAN w Krakowie z dnia 18.02.2019 roku  dr Bernard Bińczycki został przyjęty w poczet członków Komisji Ergonomicznej 

Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie na kadencję 2019-2022. W komisji tej pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Ponadto z dniem 16.10.2018 roku został powołany także na członka Komisji Ergonomicznej Polskiej Akademii Umiejętności na okres kadencji 2018-2021.

Linki