Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Zaproszenie do udziału w konkursie o Nagrodę im. Anieli hr. Potulickiej
data publikacji: 07/05/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Fundacja Potulicka serdecznie zapraszają do udziału w konkursie o NAGRODĘ  IM. ANIELI HRABINY POTULICKIEJ ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE WPISUJĄCE SIĘ W IDEE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO HUMANIZMU. 

Do nagrody mogą być zgłaszane monografie i wydawnictwa zbiorowe zawierające nowatorskie ustalenia z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych i humanistycznych opublikowane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody. Kandydatami do nagrody mogą być osoby, które nie ukończyły 40. roku życia w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody. Prawo zgłaszania kandydatur do nagrody przysługuje osobom fizycznym oraz przedstawicielom instytucji z kraju i zagranicy. Wysokość nagrody wynosi 15 tys. zł. 

Zgłoszenia należy przesyłać do 
31 maja 2019 roku na adres: 
Sekretariat Rektora KUL, 
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
z dopiskiem: „Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej – osiągnięcia naukowe". 

Przyznawana od 2015 r. nagroda ma na celu promocję przekonań i postawy ideowej Anieli hrabiny Potulickiej (1861-1932) - właścicielki ziemskiej, filantropki, donatorki wielu dzieł charytatywnych, m.in. zakładu opieki i żłobka pw. Św. Floriana w Bydgoszczy, Zakładu pw. „Dobrego Pasterza" w Poznaniu czy zakładu dla nieuleczalnie chorych w dzielnicy Łazarz w
Poznaniu, założycielki fundacji wspierającej KUL (obecnie Fundacja Potulicka). 

Regulamin Nagrody oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:
https://www.kul.pl/nagroda-im-anieli-hrabiny-potulickiej-za-wybitne-osiagniecia-naukowe-wpisujace-sie-w-idee-chrzescijanskiego-humanizmu,art_65611.html

Linki