Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

VIII edycja konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego - zaproszenie do udziału - do 16 sierpnia
data publikacji: 10/05/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że w dniu 23 kwietnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego w drodze uchwały ogłosiła VIII edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego i ustaliła Regulamin Konkursu. Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego. 

Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W VIII edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 roku. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.   


Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Plac Powstańców Warszawy 1, skr. pocztowa nr 419, 00-950 Warszawa 1), z dopiskiem "Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej)", albo składać osobiście w biurze podawczym Urzędu Komisji, do dnia 16 sierpnia 2019 r.

 

Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej pod adresem  <
http://www.knf.gov.plwww.knf.gov.pl,

w dziale CEDUR - link:https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy/Konkurs_o_nagrode_Przewodniczacego_KNF_VIII_edycja?articleId=53959<https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy/Konkurs_o_nagrode_Przewodniczacego_KNF_VIII_edycja?articleId=53959&p_id=18>

Linki