Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Listy gratulacyjne z okazji Dnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
data publikacji: 29/05/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 1. Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów
 2. Dorota Niedziela - Poseł na Sejm RP
 3. Marek Sowa - Poseł na Sejm RP
 4. Gertruda Uścińska - Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 5. Andrzej Matyja - Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 6. Elżbieta Mączyńska - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 7. kard. Stanisław Dziwisz
 8. Maria Gubała - Starosta Gorlicki
 9. Roman Ciepiela - Prezydent Tarnowa
 10. Nadinspektor dr Krzysztof Pobuta - Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
 11. dr inż. Wojciech Kamieniecki - p.o. Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 12. Katarzyna Basiak-Gała - Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP
 13. prof. dr hab. Ryszard J. Górecki - Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 14. prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki - Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 15. 1prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - Rektor Politechniki Sląskiej
 16. prof. dr hab. Stanisław Michałowski - Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 17. dr hab. Robert Tomanek, prof. UE - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 18. prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak - Rektor Politechniki Łódzkiej
 19. prof. dr hab Maciej Żukowski - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 20. Andrij Krysowatyj - Rektor TNUE
 21. prof. SGH dr hab. Marek Rocki - Rektor Szkoły Głównej Handlowej
 22. prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński - Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
 23. Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński - Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 24. Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. - Politechnika Świętokrzyska
 25. Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty 
 26. Ludwik Mietta-Mikołajewicz - Prezes Honorowy TS Wisła


 

 

Linki