Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UEK - 8 lipca
data publikacji: 08/07/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

8 lipca 2019 rozpoczyna się rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UEK.

Szkoła Doktorska UEK kształci doktorantów w zakresie trzech dyscyplin z dziedziny nauk społecznych, są to:


  • Ekonomia i finanse,
  • Nauki o polityce i administracji,
  • Nauki o zarządzaniu i jakości.

Programy kształcenia zostały przygotowane z myślą o możliwie zindywidualizowanym i odzwierciedlającym zainteresowania naukowe doktorantów procesie kształcenia.

 

Od początku kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK rozwój naukowy każdego doktoranta będzie przebiegał przy wsparciu ze strony opiekuna naukowego, a po zatwierdzeniu przygotowanej wraz z nim koncepcji pracy doktorskiej promotora.

 

Programy kształcenia obejmują zajęcia:

  • związane z dyscypliną naukową, w ramach której prowadzony jest dany kierunek kształcenia,
  •  rozwijające umiejętności prowadzenia prac badawczych i aplikowania o granty,
  • rozwijające umiejętności dydaktyczne - przygotowujące doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego (w tym praktyki dydaktyczne),
  • z zakresu etyki naukowej oraz ochrony własności intelektualnej,
  • przedmioty do wyboru z określonego obszaru tematycznego,
  •  seminaria.

Zgłoszenia rekrutacyjne i szczegółowe informacje dostępne za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego: https://irk.uek.krakow.pl/pl/

 

System rekrutacyjny do Szkoły Doktorskiej zostanie uruchomiony dnia 8 lipca 2019 w godzinach popołudniowych.

Linki