Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe dla studentów na rok akademicki 2019/20
data publikacji: 04/09/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1.Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami w sporcie, według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r.


2.Dokładne kryteria ubiegania się o przyznanie stypendium ministra dla studentów oraz instrukcje dotyczące wypełniania wniosku znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


3. Wypełniony wniosek wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 25 września 2019 r. na adres: buliram@uek.krakow.pl


4.Informacje o stypendium


5.Wniosek o przyznanie stypendium – należy wypełnić elektronicznie z wyłączeniem punktu A


6. Generator opisów osiągnięć- do pobrania na stronie MNiSW


7.Oświadczenie studenta


8.Oświadczenie o współautorstwie – należy wypełnić jeśli dotyczy

Linki