Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Kierunki i specjalności
data publikacji: 19/04/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zapraszamy do studiowania w murach naszej Uczelni.

Vademecum dla kandydatów na rok akademicki 2017/2018

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności:

ADMINISTRACJA

ANALITYKA GOSPODARCZA
- Analityka makroekonomiczna
- Analityka mikroekonomiczna
- Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych

AUDYT FINANSOWY

BANKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
-  Bankowość zaawansowana                                                           
-  Zarządzanie ryzykiem na rynku bankowym i ubezpieczeniowym

EKONOMIA
- Analizy ekonomiczne i finansowe
- Ekonomia menedżerska
- Gospodarowanie kapitałem ludzkim (tylko II stopień)
- Konsulting w biznesie i sferze publicznej
- Nieruchomości i inwestycje
- Przedsiębiorczość i innowacje
- Strategie rozwoju biznesu

EUROPEISTYKA
- Menedżer projektów europejskich
- Biznes i współpraca na rynku europejskim

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
- Bankowość
- Bankowość i zarządzanie bankiem
- Doradztwo inwestycyjne FiR 
- Doradztwo inwestycyjne RF 
- Doradztwo podatkowe
- Finanse i administracja publiczna
- Finanse przedsiębiorstw
- Inżynieria finansowa
- Rachunkowość i rewizja finansowa
- Rynki finansowe
- Corporate Finance&Accounting
- International Finance&Accounting
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA
więcej o kierunku i specjalizacjach

Specjalizacje na I stopniu studiów
- Finanse i audyt
- Menedżer w gospodarce publicznej
- Zarządzanie organizacjami sektora publicznego
- European public policy analyst (w j. ang.)

Specjalizacje na II stopniu studiów
- Menedżer finansów publicznych
- Menedżer samorządu terytorialnego
- Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego
- Expert in leadership and change management in public organizations (w j. ang.)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (mgr 3-sem.) 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (mgr 4-sem.)

Specjalności na I stopniu studiów (lic. 6-sem.)
- Strategie rozwoju regionalnego
Zarządzanie miastem

Specjalności na I stopniu studiów (inż. 7-sem.)
- Planowanie i inżynieria przestrzenna

INFORMATYKA STOSOWANA
- Inżynieria oprogramowania
- Systemy informacyjne
- Systemy inteligentne

INFORMATYKA STOSOWANA - APPLIED INFORMATICS

INNOWACJE W BIZNESIE  

INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU

INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
- Zarządzanie i doradztwo personalne
Zarządzanie rozwojem biznesu
- Audyt wewnętrzny i controlling zarządczy

LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA

MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA
- e-Marketing
- Handel i budowanie relacji z nabywcami
- Reklama i PR
- Marketing miast i regionów- Marketing międzynarodowy
- Handel elektroniczny
- Analityka rynku
- Zarządzanie produktem

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
- Ekonomia biznesu międzynarodowego
- Handel zagraniczny
- International Business

MODERN BUSINESS MANAGEMENT

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE – STUDIA MENEDŻERSKIE
- Projektowanie systemów zarządzania
- Zarządzanie zasobami ludzkimi
- Zintegrowane zarządzanie korporacyjne

PRODUCT MANAGER – ENGINEERING STUDIES

PRAWO   

QUANTITATIVE METHODS IN MODERN MANAGEMENT

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING
- Controlling
- Rachunkowość
- Rachunkowość według MSR i MSSF

RYNKI FINANSOWE
- Doradztwo inwestycyjne FiR 
- Doradztwo inwestycyjne RF
- Zarządzanie ryzykiem finansowym

SOCJOLOGIA
- Problemy społeczne
- Studia miejskie

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
- Polityka i komunikacja międzynarodowa
- Międzynarodowe polityki rozwoju 
- Euroazja – polityka i gospodarka
- Studia euroazjatyckie
- Zarządzanie międzynarodowe

TOWAROZNAWSTWO
- Ekologia wyrobów
- Handlowo-celna
- Menedżer produktu
- Zarządzanie jakością wyrobów
- Transport i spedycja

TURYSTYKA I REKREACJA
- Hotelarstwo i gastronomia 
- Turystyka międzynarodowa
- Obsługa kulturowych form turystyki
- Animacja czasu wolnego
- Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami
- Menedżer zdrowego stylu życia

ZARZĄDZANIE
- Zarządzanie firmą
- Zarządzanie small businessem
- Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
- Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
- Zarządzanie zasobami ludzkimi
- Kooperacja w biznesie
- Zarządzanie wiedzą i informacjami
- Zarządzanie zasobami niematerialnymi
- Zarządzanie projektami

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI   
- Zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej
- Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
- Zarządzanie i inżynieria w przemyśle lekkim
- Zarządzanie projektami w produkcji

Linki