Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Stypendia dla doktorantów
data publikacji: 08/10/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

MOŻLIWOŚCI STYPENDIALNE DOKTORANTÓW  

Informacji udziela Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów,
Budynek Główny pok. 218.
tel. 12 293 5440, p. Magdalena Talaga

Termin składania wniosków o:
- stypendium socjalne,
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
- stypendium dla najlepszych doktorantów,
- stypendium doktoranckie,
- stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

na rok akademicki 2018/2019 upływa 15 października 2018 r.

Składanie wniosków odbywa się w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pok. 218

w następujące dni: poniedziałek , wtorek, czwartek, piątek w godzinach 11:00-14:00

Wnioski można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę.

 

1. ŚRODKI Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH

ZARZĄDZENIE Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie Regulaminu przyznawania środków z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Regulamin
Załącznik 1
Załącznik 2 
Załącznik 2a
Załącznik 2b
Załącznik 2c
Załącznik 2d

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

2. POMOC MATERIALNA ( stypendium socjalne, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga)

ZARZĄDZENIE Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów 

załącznik 1
załącznik 2
załącznik 2a
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 5a
załącznik 6
załącznik 6a
załącznik 6b
załącznik 6c
załącznik 7
załącznik 8
załącznik 9
załącznik 10
załącznik 11
załącznik 12
załącznik 13

ZARZĄDZENIE Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie miesięcznej wysokości stypendiów i zapomogi dla studentów oraz doktorantów, wypłacanych z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

3. STYPENDIUM DOKTORANCKIE

ZARZĄDZENIE Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich
Załącznik 1
Załącznik 2

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Linki