Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Zarządzanie terytorialne w procesie integracji europejskiej
data publikacji: 20/05/2008, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zakład Regionalistyki Europejskiej prowadzi dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu zarządzania terytorialnego w procesie integracji europejskiej.

Studia realizowane są przy współpracy z Uniwersytetem Pierre Mendes France'a w Grenoble. Wykłady specjalistów francuskich są tłumaczone na język polski.

Studia mają na celu przygotowanie i doskonalenie kadr dla potrzeb administracji publicznej zdecentralizowanej (samorządowej) i zdekoncentrowanej (terytorialnych agend rządu centralnego), przedsiębiorstw i instytucji publicznych w regionach, agencji i fundacji rozwoju regionalnego, specjalistów z zakresu gospodarki miejskiej i rozwoju obszarów wiejskich.
Studia są propozycją dla absolwentów wszystkich kierunków studiów, ponieważ oferują specjalnie przygotowane wprowadzenie do ekonomii.
Zajęcia odbywają się systemem zaocznym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie. Planowany termin rozpoczęcia nowej edycji - przełom lutego i marca br. Koszt studiów 4.000 zł (płatne w dwóch ratach: na początku nowego semestru). Podania o przyjęcie na studia (wraz z życiorysem oraz kopią dyplomu/świadectwa i dwoma zdjęciami) prosimy kierować na adres kierownika studiów podyplomowych.

Kierownik: prof. dr hab. Irena Pietrzyk (Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Zakład Regionalistyki Europejskiej)


Informacji udziela sekretariat studiów przy ul. Rakowickiej 16 (parter) w godz. 10-15-ej.
tel. (12) 29 -35-478 i tel. /fax. (12) 29-36-052.
Zapytania można kierować także pod adresem elektronicznym: zarzter@uek.krakow.pl

Linki