Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Informacje dla przyjętych studentów
data publikacji: 22/09/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Informacje dla przyjętych studentów w roku akademickim 2017/2018

 

1.    Inauguracja roku akademickiego 2017/2018,

2.    Organizacja roku akademickiego 2017/2018,

3.    Obowiązkowe spotkania i szkolenia,

4.    Ogłoszenie Studium Wychowania Fizycznego

5.    Zarządzenie Rektora UEK w Krakowie w sprawie wysokości opłat  (Zarządzenie Rektora nr 13/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. )

6.    Terminy i wysokość opłat za studia – termin wpłaty czesnego za 1-szy semestr upływa 1 października 2017 r. a numer indywidualnego rachunku można znaleźć w programie wirtualny dziekanat” . Tutaj też można zapoznać się z wzorem umowy o naukę.

7.    Informacje zamieszczone przez poszczególne Wydziały

       Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa
Wydział Zarządzania

8.    Harmonogram zajęć numer grupy do której jesteś przypisany należy sprawdzić w „wirtualnym dziekanacie ”:

 – studenci studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich po 25 września br.,

 – studenci II stopnia studiów stacjonarnych po 2 października br.,

– studenci niestacjonarnych studiów I stopnia i jednolitych magisterskich po 29 września br.,

 – studenci II stopnia studiów niestacjonarnych po 6 października br.,

  1. Rozpoczęcie zajęć:

- studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie          -   3.10.2017 r.

- studia stacjonarne drugiego stopnia                                   -   9.10.2017 r.

- studia niestacjonarne i stopnia i jednolite magisterskie      -   6.10.2017 r.

- studia niestacjonarne drugiego stopnia                               - 13.10.2017 r.           

 

1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018

 

2 października 2017 r.  (poniedziałek)

 

 godzina 8.30 – Inauguracyjna Msza Święta w kościele Karmelitów Bosych, ul. Rakowicka 18

 godzina 10.00 – Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 (Pawilon Sportowo-Dydaktyczny UEK w Krakowie ul. Rakowicka 27)

          

2. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

 

 

Studia  pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

stacjonarne i niestacjonarne

 

 

 

 

Semestr zimowy

 

Semestr

 

  1.10.2017   18.02.2018

                                         

 

Przerwa świąteczna

 

22.12.2017     2.01.2018

 

 

Sesja egzaminacyjna

 

29.01.2018   11.02.2018

 

 

Przerwa semestralna

 

12.02.2018 –   18.02.2018

 

 

Sesja poprawkowa

 

19.02.2018    – 4.03.2018

 

 

 

 

 

 

Semestr letni

 

Semestr

 

19.02.2018   16.09.2018

 

 

Przerwa świąteczna

 

29.03.2018      3.04.2018

 

 

Sesja egzaminacyjna

 

15.06.2018 – 30.06.2018

 

 

Sesja poprawkowa

 

3.09.2018       16.09.2018

 

Dodatkowe dni  wolne od zajęć

(dotyczy wyłącznie studiów stacjonarnych)

 

30.04.2018

02.05.2018

04.05.2018 

 

 

 

 

3.   Obowiązkowe spotkania i szkolenia

 

1)    Spotkania informacyjne oraz obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku   studiów  stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich  odbędą  się 30 września 2017 r. (sobota)  w Pawilonie Sportowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego  w Krakowie dla przyjętych na:

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - o godzinie 9.00

    kierunki: Ekonomia,   Europeistyka, Inżynieria organizacji i zarządzania, Logistyka międzynarodowa,  Międzynarodowe stosunki gospodarcze (w języku polskim i angielskim),  Stosunki  międzynarodowe    

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej - o godzinie 9.00

   kierunki: Administracja, Gospodarka i administracja publiczna, Gospodarka przestrzenna (licencjacka i inżynierska),  Socjologia  

Wydział Finansów i Prawa -  o godzinie 11.00

    kierunki: Finanse i rachunkowość (w języku polskim i angielskim), Prawo  

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem  - o godzinie 11.00

    kierunki:  Towaroznawstwo, Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Zarządzania - o godzinie 11.00

    kierunki: Analityka gospodarcza, Informatyka  stosowana , Innowacje w biznesie, Marketing i komunikacja  rynkowa, Modern business management, Rachunkowość i controlling, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie.


2)    Spotkania informacyjne oraz obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku    studiów     niestacjonarnych    pierwszego   stopnia i jednolitych studiów magisterskich   odbędą się   dnia   30 września 2017 r. (sobota) o godzinie 13.00 w Pawilonie Sportowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego  w Krakowie.

 

Linki