Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Biuro Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia
data publikacji: 21/06/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Biuro Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia

Pracownicy:
- mgr inż. Katarzyna Szczeklik-Wierzbicka
- dr Zofia Andrykiewicz-Feczko

Siedziba biura:
Budynek Główny pok. 327
e-mail: biurojk@uek.krakow.pl
tel. 12 293 75 38 tel./fax. 12 292 50 87

Koordynator systemu informatycznego KRK:
dr Jan Madej
e-mail: madejj@uek.krakow.pl

Powołanie Biura

Zadania Biura 

 

                                                         Menu strony

Linki