Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Uniwersytet „do przemyślenia”. Podsumowanie 3. Kongresu Rozwoju Edukacji (23―24 listopada 2016)
data publikacji: 19/12/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet „do przemyślenia”.
Podsumowanie 3. Kongresu Rozwoju Edukacji (23―24 listopada 2016)


Prawie miesiąc temu, Kongres Rozwoju Edukacji 2016, cykliczne spotkanie ludzi otwartych i żądnych dyskusji o problemach polskiego szkolnictwa wyższego, gościł na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W tym roku organizatorzy, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz UEK, postawili sobie ambitny cel ― dowiedzieć się, jak najlepiej radzić sobie na uczelni z coraz mniej oczywistymi różnicami międzypokoleniowymi i jak my, nauczyciele, możemy wykorzystać je dla lepszej pracy z młodzieżą. Zastanawialiśmy się także nad szansą stworzenia przez uniwersytet, biznes i miasto rozsądnych przestrzeni współdziałania.


Kongres trwał aż (i tylko) dwa dni. W pierwszym odbyły się ciekawe warsztaty, które poprowadzili dla nas zaprzyjaźnieni prowadzący z Capful Polska, Collegium Wratislaviense, Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Rozmawialiśmy na temat wzrastającego rozwarstwienia pokoleniowego ― nie obyło się bez burzliwych dyskusji na temat tego, co imponuje, a co irytuje nas w pokoleniach Y i Z. Dowiedzieliśmy się, jak zarządzać sytuacjami dydaktycznymi i jak wykorzystać na zajęciach tematyczne gry planszowe. Uświadomiliśmy uświadomili sobie, jak zmienia się uczelnia, w której ze studentami pracują tutorzy.


Drugi dzień Kongresu zainaugurowały dwa znaczące wykłady ― prof. Michała Kleibera, wiceprezesa Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk, b. ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz prof. Joanny Hańderek, filozofki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oboje prelegenci sięgnęli do principiów ― Prof. M. Kleiber nakreślił autorską wizją celów współczesnego uniwersytetu. Jego zdaniem, uczelnie powinny jak najszybciej stać się otwartymi centrami intelektualnymi, pozostawać w kontakcie z gospodarką i nie unikać wyzwań wynikających ze zmian technologicznych. Prof. J. Hańderek pogłębiła wcześniejszą analizę prof. M. Kleibera, sięgając do sensu istnienia uniwersytetu ― w porywającym wykładzie przekonywała, że ma być on miejscem tworzenia się znaczących relacji pomiędzy studentem, uczącym się życia i myślenia a nauczycielem, którego zadaniem jest wsparcie go w jego indywidualnych poszukiwaniach. Odpowiedzialność tego ostatniego polega zatem zarówno na kształtowaniu kultury myślenia racjonalnego, jak i obalaniu mitów, uprzedzeń czy stereotypów. Doszły nas słuchy, że oba wystąpienia mocno zapadły słuchaczom w pamięć.


W południe każda z sesji równoległych kusiła intersującym tematem ―
1.    Pokolenie sieci na uczelni
2.    Biznes jako interesariusz uczelni
3.    Symbioza uczelni z miastami


Przyznać jednak trzeba, że najciekawsza i najbardziej popularna okazała się rozmowa na temat współistnienia na uniwersytecie wielu pokoleń ― Baby Boomers, X, Y i Z. Znaczącym jej dopowiedzeniem okazały wstępne wyniki badań nad prekaryjnością absolwentów szkół wyższych. Dzięki sesji „biznesowej” dowiedzieliśmy się, po co, kiedy i jak badać kompetencje studentów oraz jak realizować ze studentami projekty wdrożeniowe i partycypacyjne. Nieliczni uczestnicy Kongresu, którzy wybrali „niszową” debatę na temat współdziałania szkół wyższych z miastami, mieli okazję posłuchać racji i pomysłów obu stron relacji.


Kulminacyjnym punktem programu Kongresu był cieszący się dużym zainteresowaniem konkurs w ramach sesji Famelab. Czterominutowe prezentacje dotyczyły autorskich rozwiązań, pomysłów i projektów badawczych w obszarze edukacji. Najlepszym prezentacjom przyznano 3 nagrody publiczności. Pierwsza (po raz kolejny) przypadła przedstawicielom UEK ― za prezentację pt. Lepiej pić kawę niż nie, czyli o tym, jak przemyślnie współdzielić wiedzę o e-learningu (Ania Stanisławska-Mischke i Przemysław Stencel). Dwie kolejne, trafiły do przedstawicieli Uczelni Łazarskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.


Swoistym podsumowaniem Kongresu były popołudniowe Stoliki refleksji. W ramach swobodnych dyskusji zastanawialiśmy się, na czym polega innowacyjna dydaktyka oraz jak może wyglądać uczelnia „po godzinach pracy”.


Listopadowy wieczór zastał już tylko organizatorów, żegnanych serdecznie przez uczestników wydarzenia. Każdy z nich wyjechał z naszego miasta z co najmniej jednym krakowskim obwarzankiem, pięknie zapakowanym przez Kavke Cafe, jednego z ajentów UEK, który chętnie włączył się w organizację Kongresu. Być może także z ciekawą książką ― podczas przerw kawowych bardzo wielu odwiedzało stoiska wydawnicze ― Wydawnictwa UEK, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Copernicus Center Press oraz Centrum Informacji Gospodarczej (i Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem). Dzięki nim mogliśmy podziękować prelegentom, prowadzącym warsztaty oraz moderatorom Stolików refleksji specjalnie przygotowanymi zestawami wartościowych książek. Dla gości Kongresu przez cały drugi dzień imprezy dostępni byli przedstawiciele firm Heuresis i Orange Hill, gotowi dzielić się swoim doświadczeniem w zakresie pomiaru kompetencji dorosłych.


Innymi słowy ― każdy, nawet najmniejszy, szczegół 3. Kongresu Rozwoju Edukacji miał w naszym zamyśle złożyć się na interesującą dla wszystkich całość. Czy tak się stało ― nie nam oceniać. Z pewnością jednak żałować mogą ci, którzy nie zdołali dotrzeć do Krakowa na czas. Bo choć, jak każdego roku, zbyt mało było czasu na dyskusje i spontaniczne rozmowy w kuluarach, to jednak podobno warto było przyjechać na tegoroczny krakowski Kongres.


P.S. Niebawem pełna relacja wideo z poszczególnych wystąpień na stronach www.kre.edu.pl .

 

Linki