Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki"
data publikacji: 24/11/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 
Zapraszamy na III Międzynarodową Konferencję Naukową w celu przedstawienia tematu ukierunkowanego na rozważania teoretyczne lub praktyczne (wywiad, ankieta, analiza interatury, eksperyment, doświadczenie itp).

 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny.

 

Gwarancja uzyskania artykułu w czasopiśmie i monografii w dniu konferencji.
Autor decyduje, gdzie kieruje artykuł (5,6 i 25 punktów).


Zapewniamy co najmniej minimum kadrowe wymagane do uznania konferencji jako Międzynarodowej Konferencji Naukowej.

 

Więcej informacji

Linki