Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

City and countryside – identity and space in the 21st century. The complexity of mutual interactions in the peri-urban interface - 16 i 17 maja
data publikacji: 20/05/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 Katedra Gospodarki Regionalnej

serdecznie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową

City and countryside – identity and space in the 21st century. The complexity of mutual interactions in the peri-urban interface

która odbędzie się w dniach 16 i 17 maja 2019 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Konferencja poświęcona będzie identyfikacji problemów badawczych, które wynikają z aktualnych zmian relacji pomiędzy miastem a wsią.

Zmiany klimatyczne oraz globalizacja procesów gospodarczych i społecznych – w warunkach rosnącego znaczenia technologii informatycznych i komputerowych oraz automatyzacji – tworzą współczesne uwarunkowania dla systemu osadnictwa.  W szczególności dotyczy to rosnącego znaczenia stref podmiejskich i zmian funkcjonalnych, w tym: gospodarczych i społecznych, charakteryzujących dzisiejsze przestrzenie zurbanizowane i niezurbanizowane. Tematem refleksji naukowej będzie przedstawienie kierunków badań i prób konceptualizacji współczesnych problemów: miast wraz z ich obszarami funkcjonalnymi oraz terenów wiejskich.

Planowane są cztery sesje tematyczne: 

- Mutual interactions in the peri-urban interface,

- The city – its identity and vague boundaries,

- The countryside in the peri-urban zone – new functions and new challenges,

-  The dynamics of urban functional areas

oraz panel ekspercki z udziałem m.in. przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi uczestnictwa w konferencji na stronie (https://kgr.uek.krakow.pl/conference/). Partnerami konferencji jest Miasto Kraków i Gmina Dobra.

 

 W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz                                                                  Prof. dr hab. Aleksander Noworól

Kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej

 

Linki