Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Zaproszenie na "ERC Mentoring Initiative" - 14-15 czerwca
data publikacji: 17/06/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na warsztaty "ERC Mentoring Initiative", organizowane w dniach 14-15 czerwca br. przez Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen - IWM) oraz Polską Akademię Nauk.

Warsztaty są skierowane do naukowców reprezentujących dziedziny humanistyczne i społeczne, którzy planują aplikowanie o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Starting i Consolidator, czyli będących odpowiednio od  2 do 7 lat oraz od 7 do 12 lat po uzyskaniu tytułu doktora.

Spotkanie jest poświęcone dopracowaniu koncepcji projektu badawczego, który naukowiec zamierza przedstawić we wniosku projektowym ERC. Podczas dwudniowej serii spotkań, kandydaci do grantów ERC będą mogli zaprezentować pomysł badawczy, a także skonsultować go z ekspertami. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim. Udział jest bezpłatny.

Organizatorzy pokrywają koszty dojazdu na warsztaty do Wiednia, zaś Stacja Naukowa PAN w Wiedniu zapewnia uczestnikom nocleg. Liczba uczestników jest ograniczona, PAN dysponuje 5 miejscami na warsztatach dla uczonych, którzy planują aplikowanie o granty ERC z dowolną polską jednostką naukową.

Rejestracja na warsztaty jest możliwa do 19 maja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem: https://forms.gle/GXvtSoY7rojHfhC4A
Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach najpóźniej do 24 maja.
Więcej informacji: https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2604-warsztaty-erc-mentoring-initiative-w-wiedniu-14-15-czerwca-2019. Wydarzenie jest wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Linki