Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Domy studenckie
data publikacji: 01/08/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

       PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM

   30.07.2018 -  poniedziałek:                     od 9:00 do 15:00   (przerwa: 12:00 -12:30)

   31.07.2018 -  wtorek:                                od 9:00 do 15:00   (przerwa: 12:00 -12:30)

    Przyjmowanie studentów poszczególnych kierunków studiów odbywać się będzie w Dziale Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów,
     31-51- Kraków ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, II piętro, zgodnie z poniższym wykazem:

 

   Pokój 216

   Analityka gospodarcza
   Applied informatics
   Ekonomia
   Informatyka stosowana
   Innowacje w biznesie
   Inżynieria organizacji i zarządzania
   Logistyka międzynarodowa
   Marketing i komunikacja rynkowa
   Modern business management
   Organizacja i zarządzanie - studia menadżerskie
   Rachunkowość i controlling
   Towaroznawstwo
   Turystyka i rekreacja
   Zarządzanie
   Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

   Pokój 217

   Administracja
   Audyt finansowy
   Bankowość i zarządzanie ryzykiem
   Finanse i Rachunkowość
   Gospodarka i Administracja Publiczna
   Gospodarka Przetrzenna
   Prawo
   Rynki finansowe
   Socjologia
   Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

   Pokój 218

   Europeistyka
   Międzynarodowe stosunki gospodarcza
   Stosunki międzynarodowe

 

ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi studiów  stacjonarnych.

Z całkowitej liczby miejsc, jakimi na dany rok akademicki dysponuje uczelnia, wydziela się LIMITY  dla określonych grup studentów.

1 -  studenci studiujący na podstawie umowy UEK z uczelniami krajowymi,
2 -  studenci studiujący na podstawie umowy UEK z uczelniami zagranicznymi,
3 -  studenci cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności            
4 -  studenci cudzoziemcy skierowani przez BUWiWM 
5 - obywatele Polski  oraz  cudzoziemcy studiujący na zasadach obywateli polskich   

Sprawdź do jakiego limitu należysz i jakie są zasady oraz terminy ubiegania się
o miejsce w domu studenckim

Limit  1, 2, 3, 4

1 -  studenci studiujący na podstawie umowy UEK z uczelniami krajowymi  
2 -  studenci studiujący na podstawie umowy UEK z uczelniami zagranicznymi 
3 -  studenci cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności  
4 -  studenci cudzoziemcy skierowani przez NAWA (BUWiWM)  

W przypadku powyższej grupy studentów rozdział miejsc następuje bez wniosków na zasadzie rezerwacji hotelowej. Decyduje kolejność zapisu na listę do wyczerpania limitu.

 

Limit  5

5 - obywatele Polski  oraz  cudzoziemcy studiujący na zasadach obywateli polskich (w tym z Kartą Polaka)
W przypadku tych studentów wymagana jest rejestracja i złożenie wniosku.

WZORZEC KOMPLETU DOKUMENTÓW (dotyczy studentów obsługiwanych w systemie ERWOS )

WZORZEC KOMPLETU DOKUMENTÓW (dotyczy studentów obsługiwanych w systemie USOS )

 

DOMY STUDENCKIE

UEK dysponuje miejscami w 2 akademikach:

- Merkury,
- Fafik.

Po otrzymaniu informacji jaki akademik otrzymałeś - sprawdź czy wymagana jest kaucja i w jakim terminie należy ją wpłacić.
Zapoznaj się z zasadami  kwaterowania  oraz wysokością miesięcznej odpłatności za miejsce:

Zasady kwaterowania  

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie odpłatności za miejsce w domu akademickim 2018/2019

 

AKADEMIKI:

1) Domy własne UEK:   Merkury,  Fafik

"Merkury"
al. 29 Listopada 48A, tel. 411-88-26
http://www.merkury.uek.krakow.pl/ 

 "Fafik" ul. Racławicka 9, tel. ,12 293 79 40,  12 293 79 42,  (tel.fax.) 294-53-65
http://www.fafik.uek.krakow.pl/

 

Istnieją również dodatkowe możliwości zakwaterowania:

Dodatkowe możliwości zakwaterowania

Akty prawne:

- Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie podziału miejsc  w domach studenckich

- Regulamin pomocy materialnej  

- Lista pracowników Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów

 

Linki