Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Domy studenckie
data publikacji: 18/06/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi studiów  stacjonarnych.

Z całkowitej liczby miejsc, jakimi na dany rok akademicki dysponuje uczelnia, wydziela się LIMITY  dla określonych grup studentów.

1 -  studenci studiujący na podstawie umowy UEK z uczelniami krajowymi,
2 -  studenci studiujący na podstawie umowy UEK z uczelniami zagranicznymi,
3 -  studenci cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności            
4 -  studenci cudzoziemcy skierowani przez BUWiWM 
5 - obywatele Polski  oraz  cudzoziemcy studiujący na zasadach obywateli polskich   

Sprawdź do jakiego limitu należysz i jakie są zasady oraz terminy ubiegania się
o miejsce w domu studenckim

Limit  1, 2, 3, 4

1 -  studenci studiujący na podstawie umowy UEK z uczelniami krajowymi  
2 -  studenci studiujący na podstawie umowy UEK z uczelniami zagranicznymi 
3 -  studenci cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności  
4 -  studenci cudzoziemcy skierowani przez NAWA (BUWiWM)  

W przypadku powyższej grupy studentów rozdział miejsc następuje bez wniosków na zasadzie rezerwacji hotelowej. Decyduje kolejność zapisu na listę do wyczerpania limitu.

 

Limit  5

5 - obywatele Polski  oraz  cudzoziemcy studiujący na zasadach obywateli polskich
(w tym z Kartą Polaka) 

W przypadku tych studentów wymagana jest rejestracja i złożenie wniosku.

 

DOMY STUDENCKIE

UEK dysponuje miejscami w 2 akademikach:

- Merkury,
- Fafik.

Po otrzymaniu informacji jaki akademik otrzymałeś - sprawdź czy wymagana jest kaucja i w jakim terminie należy ją wpłacić.
Zapoznaj się z zasadami  kwaterowania  oraz wysokością miesięcznej odpłatności za miejsce:

Zasady kwaterowania  

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie odpłatności za miejsce w domu akademickim 2017/2018

 

AKADEMIKI:

1) Domy własne UEK:   Merkury,  Fafik

"Merkury"
al. 29 Listopada 48A, tel. 411-88-26
http://www.merkury.uek.krakow.pl/ 

 "Fafik" ul. Racławicka 9, tel. ,12 293 79 40,  12 293 79 42,  (tel.fax.) 294-53-65
http://www.fafik.uek.krakow.pl/

 

Istnieją również dodatkowe możliwości zakwaterowania:

Dodatkowe możliwości zakwaterowania

Akty prawne:

- Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie podziału miejsc  w domach studenckich

- Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie odpłatności za miejsce w domu akademickim 2017/2018

- Regulamin pomocy materialnej  

- Lista pracowników Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów

 

Linki