Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Koła naukowe działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
data publikacji: 18/11/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych  
 
 Azjatyckie Koło Naukowe

 akn.uek@gmail.com 

 Koło Nauk Politycznych Homo Politicus

 homo_politicus@googlegroups.com 

 Koło Naukowe Doradztwa Ekonomicznego

 knde@uek.krakow.pl 

 Koło Naukowe Doradztwa Personalnego "Doradca"

 kn.doradca@gmail.com 

 Koła Naukowego Ekonomii Biznesu Międzynarodowego

 kolonaukowe.ebm@gmail.com

 Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej

 kngapu@gmail.com

 Koło Naukowe GRUNT

 kngrunt@gmail.com

 Koło Naukowe Handlu Zagranicznego

 knhzuek@gmail.com

 Koło Naukowe Integracji Europejskiej

 knie.uek@gmail.com

 Koło Naukowe Makroekonomii i Gospodarki Światowej

 knmigs@gmail.com

 Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

 kolonaukowemsg@gmail.com

 Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji

 knpi@o2.pl

 Koło Naukowe Studiów Europejskich "Universum"

 knse.universum@gmail.com

 Naukowe Koło Psychologiczne

 nkp_uek@googlegroups.com
  Wydział Finansów i Prawa 
 
 Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii

 knase@gmail.com

 Koło Naukowe Bankowości

 knb@uek.krakow.pl

  Koło Naukowe Prawa "Schola Legem" scholalegem@gmail.com
 Koło Naukowe Rynku Kapitałowego "INDEX"  

 knrk.index@gmail.com

  Koło Naukowe Ubezpieczeń

 knukrakow@gmail.com 

 Koło Naukowe Urbanistyki

 knurbanistyki@gmail.com 

 Koło Naukowe Rewizji Finansowej Audyt

 audyt@o2.pl

 Turystyczne Koło Naukowe "Wagabunda"

 tknwagabunda@tlen.pl
  Wydział Towaroznawstwa  
 
 Koła Naukowe Chemiczno - Towaroznawcze

 kntch@wp.pl

 Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów

 knot.uek@gmail.com

 Koło Naukowe Zarządzania Jakością

 knzj.uek@gmail.com

 Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów

 eko.wyrob@gmail.com
  Wydział Zarządzania  
 
 Koło Nauki o Przedsiębiorstwie

 ueknop@gmail.com

 Koło Naukowe Controllingu i Finansów

 kncif.uek@gmail.com

 Koło Naukowe Informatyki

 kni@rkn.ae.krakow.pl 

 Koło Naukowe InvenTur

 kntr.inventur@gmail.com 

 Koło Naukowe Konsultingu

 knkonsultingu@gmail.com

 Koło Naukowe "Make or Buy"

 mob@autograf.pl

 Koło Naukowe Marketingu KolMark

 kolmark.uek@gmail.com

  Koło Naukowe Procesu Zarządzania  knpz.uek@gmail.com 
  Facebook
 Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi "Personalni"

 personalni.uek@gmail.com 

 Koło Naukowe Analizy Danych

 knad.uek@gmail.com 


 Dodatkowe informacje o Kołach Naukowych znajdziesz pod adresem: http://rkn.uek.krakow.pl/

 

 

Linki