Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Bon na innowację dla Wydziału Towaroznawstwa
data publikacji: 11/10/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

W dniu 05.09.2016 roku została podpisana umowa pomiędzy firmą COBICO Sp. z o.o. a Naszą Uczelnią o finansowanie projektu pt. „Opracowanie receptury nowego produktu firmy COBICO wraz z optymalnym opakowaniem". Jest to pierwszy projekt, który będzie realizowany na Wydziale Towaroznawstwa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy", Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach", Poddziałanie 1.2.3. „Bony na innowacje". 

Kierownikiem projektu jest dr inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik z Katedry Opakowalnictwa Towarów. Konsultantem w projekcie jest prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, natomiast w skład zespołu wykonawców wchodzą: dr inż. Agnieszka Kawecka, dr Tomasz Sawoszczuk oraz dr inż. Bartłomiej Kabaja.  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Linki