Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Czasopismo "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics" indeksowane w bazie Scopus
data publikacji: 16/10/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Czasopismo "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics" (CEJEME, www.cejeme.eu), obecne od 2015 roku w Web of Science Core Collection, jest od niedawna indeksowane również w bazie Scopus.

 

Założycielem i redaktorem naczelnym CEJEME jest prof. dr hab. Jacek Osiewalski, kierownik Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych UEK - wraz z prof. dr. hab. Aleksandrem Welfe, kierownikiem Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego, członkiem Polskiej Akademii Nauk. 

 

Redakcję krajową tworzą, obok założycieli, znani specjaliści z ośrodków akademickich Poznania i Warszawy. Współpracujący redaktorzy zagraniczni to wybitni ekonomiści i ekonometrycy z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Austrii.

 

Pierwszym członkiem rady naukowej CEJEME, ustanowionej 9 lat temu, był Lawrence R. Klein, uhonorowany w 1980 roku Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w zakresie ekonomii za tworzenie ekonometrycznych modeli gospodarki, zmarły 20 października 2013 roku. Obecnie radę naukową tworzą europejscy uczeni światowego formatu: Herman van Dijk, Helmut Lütkepohl i Timo Teräsvirta.

 

Czasopismo wydawane jest od początku (tj. od I kwartału 2009 roku) przez PAN, Oddział w Łodzi, na mocy umowy zawartej z oboma założycielami. CEJEME jest kwartalnikiem o zasięgu międzynarodowym, publikującym artykuły poświęcone modelom matematycznym i statystycznym w ekonomii i finansach; w kolejnych zeszytach ukazują się zatem prace z ekonomii matematycznej i (zwłaszcza) ekonometrii, teoretycznej i stosowanej. Wśród prac empirycznych przeważają artykuły z makroekonomii i analizy rynków finansowych, choć ukazują się też wyniki badań mikroekonomicznych.

 

Periodyk posiada własną, internetową platformę redakcyjną, a wersję elektroniczną poszczególnych zeszytów traktuje jako podstawową - przy zachowaniu tradycyjnej wersji drukowanej. Redakcja otrzymuje teksty naukowe z całego świata, z których mniej niż połowa jest dopuszczana do publikacji.

 

Po kilku pierwszych latach wydawania, czasopismo odnotowuje rosnącą z roku na rok liczbę cytowań w międzynarodowych źródłach indeksowanych przez Web of Science i Scopus, co zapewniło CEJEME obecność w tych dwóch głównych bazach światowych.

 

 

Linki