Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Laureat Nagrody im. Prof. Andrzeja Malawskiego
data publikacji: 04/10/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uchwałą z dnia 18 grudnia 2017 roku Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ustanowił Nagrodę im. Profesora Andrzeja Malawskiego dla młodych naukowców za wybitny wkład w rozwój ekonomii matematycznej oraz powołał Kapitułę Nagrody. Decyzją Kapituły, podjętą w lipcu 2018 roku, jej pierwszym laureatem jest Pan dr Marcin Jakubek. Nagroda została przyznana za rozprawę doktorską pt. "Essays in Applied Migration Theory: Networks, Assimilations, and Employer Sanctions", przygotowaną pod kierunkiem Profesora Odeda Starka i obronioną w roku 2017 na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

Wręczenie dyplomu Nagrody odbędzie się 2 października 2018 roku podczas  uroczystej inauguracji roku akademickiego.

 

 

Laureatowi Nagrody serdecznie gratulujemy

Linki