Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

I miejsce dra Krzysztofa Kila w konkursie o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego
data publikacji: 19/11/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

W dniu 16 listopada 2018 r. podczas bloku panelowego pt. "Rynek kapitałowy w Polsce – diagnoza problemów, zmiany w regulacjach i standardach działania, perspektywy rozwoju", zorganizowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach Kongresu 590 zostały ogłoszone wyniki VII edycji konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

 

Nagrodę w VII edycji konkursu Kapituła konkursu przyznała dr. Krzysztofowi Kilowi, pracownikowi Katedry Bankowości UEK, za pracę pt. Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych, napisaną pod kierunkiem prof. UEK dr. hab. Ewy Miklaszewskiej na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Jest to już trzecie wyróżnienie rozprawy doktorskiej dra Krzysztofa Kila. Wcześniej doktorat uzyskał I nagrodę w konkursie Krajowej Rady Spółdzielczej na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne z zakresu spółdzielczości oraz II nagrodę w Konkursie Prezesa BFG na najlepsze prace doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.

 

Więcej informacji:

www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy/

 

www.bfg.pl/2018/06/07/uroczystosc-wreczenia-nagrod-w-konkursie-bfg/

 

www.krs.org.pl/index.php/promocja-2/konkursy/konkurs-na-najlepsz-prac-badawcz-powicon-ruchowi-spodzielczemu?start=1

Linki