Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

"Mistrzowie Dydaktyki" - Mistrzowie Tutoringu UEK
data publikacji: 28/11/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Z wielką satysfakcją informujemy, iż decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostaliśmy zakwalifikowani do udziału w projekcie pozakonkursowym o charakterze wdrożeniowym pt. "Mistrzowie Dydaktyki" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, w tym w szczególności metody tutoringu. W naszej Uczelni projekt będzie dotyczył 20 nauczycieli akademickich, którzy obejmą opieką tutorską blisko 100 studentów. Uczelnia otrzyma na ten cel środki finansowe w kwocie do 110 000 złotych. Zajęcia te poprzedzone zostaną stażem dydaktycznym w Wielkiej Brytanii, podczas którego nasi wykładowcy będą mogli skonfrontować swą wiedzę na temat tutoringu z praktykami z brytyjskich uniwersytetów.

Dokumentację projektową przygotował Zespół Tutoringu w składzie: dr Jakub Kwaśny (osoba wskazana do kontaktu z MNiSW), dr Agnieszka Żur, dr Łukasz Danel przy wsparciu Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia prof. dra hab. Jerzego Kornasia. Pomoc administracyjna mgr inż. Katarzyna Szczeklik Wierzbicka z Biura Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.

 

Kontakt: wierzbik@uek.krakow.pl

Linki