Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Dofinansowanie na projekt naukowy Katedry Rachunkowości Finansowej
data publikacji: 10/01/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

W dniu 14 grudnia 2018 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę rankingową w ramach konkursu Dialog, przyznając projektowi naukowemu Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dofinansowanie w wysokości 226 550 pln. Projekt (DIALOG  0288/2018) pt. Model innowacyjnego instrumentu finansowego wspierającego rozwój mieszkalnictwa - od koncepcji do wdrożenia, ma na celu stworzenie nowego rozwiązania finansowego, odpowiadającego na potrzeby społeczeństwa w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych w tym w szczególności rodzin wielodzietnych.

 

Funkcję Kierownika projektu pełni dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK,

 

W skład zespołu projektowego wchodzą:

·         dr hab. Konrad Grabiński, prof. UEK,

·         dr hab. Maria Płonka, prof. UEK,

·         dr Barbara Grabińska,

·         dr Maciej Baranowski,

·         dr Witold Gradoń,

·         dr Jolanta Stanienda,

·         mgr Ewelina Pawłowska-Szawara – główny wykonawca.

 

Informacje o rozstrzygnięciach konkursowych znajdują się na stronie MNiSW:

https://www.gov.pl/web/nauka/dialog

Linki