Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Studenci UEK laureatami konkursu GPW
data publikacji: 23/01/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

GPW nagrodziła autorów najlepszych prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich.

Celem konkursu jest zachęcenie studentów i doktorantów do poszerzenia wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także nowoczesnych instrumentów finansowych. Nadesłane prace oceniała Kapitała Konkursu składająca się z pracowników naukowych oraz pracowników GPW. Pod uwagę wzięto poziom merytoryczny prac, a w szczególności: oryginalność, sposób analizy zjawisk, zakres badań, innowacyjność formułowanych wniosków.

Serdecznie gratulujemy naszym studentom!

Prace licencjackie:

Wyróżnienie

Dawid Woś za pracę „Wycena opcji w warunkach ujemnych nominalnych stóp procentowych”, której promotorem była dr Małgorzata Snarska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Prace magisterskie:

Najlepsza praca

Konrad Kalisz za pracę „Zawartość informacyjna punktu odniesienia w ocenie efektywności wybranych funduszy akcji na rynku polskim”, której promotorem była dr hab. Anna Pajor, prof. UEK. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Wyróżnienie

Łukasz Leja za pracę „Asymetryczna β na rynku nieruchomości - rola czynników egzogenicznych w kształtowaniu anomalii niskiej zmienności funduszy REIT”, której promotorem była dr Małgorzata Snarska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Więcej informacji: www.gpw.pl

Linki