Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Prof. UEK dr hab. S. Mazur i prof. UEK dr hab. M. Papież powołani przez MNiSW w skład zespołów doradczych ds. wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
data publikacji: 26/02/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Z przyjemnością informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin powołał p. prof. UEK dra hab. Stanisława Mazura i p. prof. UEK dr hab. Monikę Papież w skład zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 

Z Zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych:

§ 1. Powołuje się zespoły doradcze do spraw wykazów czasopism naukowych
i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych dla poszczególnych dyscyplin naukowych:

26) zespół dla dyscypliny naukowej ekonomia i finanse: Monika Papież

30) zespół dla dyscypliny naukowej nauki o polityce i administracji: Stanisław Mazur”

Linki