Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Dział Aparatury
data publikacji: 05/10/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kierownik:

mgr Anna Czekaj (pok.-113, pawilon A)
tel.: (12) 293-53-55
tel./fax.: (12) 293-50-23

Specjaliści:

obsługa audiowizualna procesu dydaktycznego, konferencji oraz imprez
mgr inż. Krzysztof Kołodziejczyk  (Paw. “A” ,  pok . –111)
tel.: (12) 293-53-68
przyjmowanie faktur , rozliczenia z kwesturą wystawanie zamówień i druków OT
inż. Barbara Piech (pok. -112, paw. A)
tel.: (12) 293-59-70
obsługa audio-wizualna procesu dydaktycznego, konferencji oraz imprez
inż. Andrzej Śliwa (pok. -111, paw. A)
tel.: (12) 293-59-69

Starsi technicy:

przyjmowanie faktur, rozliczenia z kwesturą wystawanie zamówień i druków OT

Anna Stiebal (pok.-112, paw. A)
tel.: (12) 293-59-71

prowadzenie wypożyczalni sprzętu audio-wideo, konserwacja sprzętu w salach wykładowych

Wacław Stiebal (pok. -111, paw. A)
tel.: (12) 293-59-68

Linki