Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Dział Inwestycji i Remontów
data publikacji: 03/12/2010, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Telefon/e-mail
1. mgr inż. Jugowiec Bogusław Kierownik DIR

12/293 54 87 jugowieb@uek.krakow.pl 

2. mgr inż. Przeniosło Dariusz Specjalista

12/293 75 36 przeniod@uek.krakow.pl 

3. Romaniuk Krystyna Starszy Technik

12/293 75 36 romaniuk@uek.krakow.pl 

4. mgr inż. Filipowski Wojciech Starszy Specjalista ds. energetycznych 12/293 75 36
5. inż. Cora Marek Inspektor nadzoru ds. elektrycznych. 12/293 75 75 – umowa zlecenie
6. mgr inż. Dębowski Włodzimierz Inspektor nadzoru ds. budowlanych

12/293 75 75
debowskw@uek.krakow.pl

Linki