Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Dział Techniczny
data publikacji: 03/12/2010, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Adres:
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
budynek administracyjny
faks 012 293 56 97

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Telefon/e-mail
1. inż. Cabaj Stanisław Kierownik DT 12/293 55 49 cabajs@uek.krakow.pl
2. mgr inż. Ziąber Piotr Inspektor nadzoru ds. budowlanych 12/293 56 66 ziaberp@uek.krakow.pl
3. Pławecka Danuta Samodzielny Referent 12/293 56 66 plaweckd@uek.krakow.pl
4. Knafel Piotr Elektryk w. 5600
5. Krzysztofek Dominik Elektryk w. 5600
6. Natonek Grzegorz Elektryk w. 5644 - brygadzista
7. Nowakowski Jan Elektryk w. 5600
8. Skrzyński Marek Elektryk w. 5600
9. Woźniak Adam Elektryk w. 5600
10. Kluzek Adam Hydraulik w. 5660
11. Nowak Krzysztof Hydraulik w. 5660 - brygadzista
12. Więcek Andrzej Hydraulik w. 5660
13. Miklas Andrzej Konserwator w. 5656
14. Sobczyk Józef Konserwator w. 5656
15. Gil Jan Pomocnik malarza w. 5514
16. Piskorz Andrzej Malarz w. 5514
17. Raś Józef Malarz w. 5514
18. Solecki Krzysztof Malarz w. 5514
19. Szałas Krzysztof Malarz w. 5514
20. Świątko Andrzej Malarz w. 5514 - brygadzista
21. Zdybał Jerzy Malarz w. 5514
22. Boguciński Tadeusz Ślusarz w. 5655
23. Maciejczyk Krzysztof Ślusarz w. 5655
24. Mazurek Janusz Ślusarz w. 5655 - brygadzista
25. Pazdalski Bogusław Ślusarz w. 5655
26. Baran Zbigniew Starszy Technik - Automatyk w. 5620
27. Budzyński Janusz Starszy Technik - Automatyk w. 5620
28. Niesułowski Marek Starszy Technik - Automatyk w. 5620
29. Wójtowicz Adam Starszy Technik - Automatyk w. 5620

Linki