Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Dział Zaopatrzenia
data publikacji: 07/09/2015, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Pawilon H, pok. 102, 108
tel/fax:  12 293 5026
e-mail: zaopatrz@uek.krakow.pl

Kierownik

mgr inż. Magdalena Łuczyńska
tel. wew. 5424

Specjaliści

Zbigniew Cyran tel. wew. 5572, 5501, 5524
inż. Marcin Dudzik - tel. wew. 5187
Elżbieta Kolankowska - tel. wew. 5522
mgr inż. Dominika Łabuz - tel. wew. 5524
inż. Mariusz Wójcik - tel. wew. 7588

Samodzielny referent

Urszula Kubacka - tel.wew. 5026

 

Skrócone instrukcje do modułu Logistyka

Wypełnianie wniosku o zakup awaryjny lub nieplanowany
Wywołanie zapotrzebowania
Wyświetlenie raportu (z Generatora Raportów)

 

Linki