Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Sekretariat Kanclerza
data publikacji: 07/09/2015, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Skład osobowy

Iwona Berger
tel. 12 293 58 51
tel./faks 12 293 50 06
Budynek Główny, pok. 202
sekretar@uek.krakow.pl 

mgr inż. Elżbieta Kluzek
tel. 12 293 54 22, 12 293 54 79, 12 293 50 05, 12 293 58 51
tel./faks 12 293 50 06
Budynek Główny, pok. 202
sekretar@uek.krakow.pl 


Działalność

1. Sekretariat Kanclerza (K-SK) prowadzi administracyjno-biurową obsługę kanclerza oraz kwestora.
   Do obowiązków Sekretariatu Kanclerza należy:
1) obsługa sekretarska kanclerza i kwestora,
2) przyjmowanie stron w sprawach wymagających decyzji kanclerza, kwestora,
3) prowadzenie rejestrów zawieranych przez Uczelnię umów, na zasadach zawartych w odrębnych przepisach wewnętrznych Uczelni,
4) opis rachunków wymagających zatwierdzenia przez kanclerza, kwestora,
5) obsługa współpracy Uczelni z urzędami, instytucjami, kontrahentami w sprawach nadzorowanych przez kanclerza, kwestora,
6) prowadzenie ewidencji skarg i wniosków wpływających do kanclerza, kwestora,
7) organizowanie przewozów służbowych,
8) nadzór i rozliczanie wykorzystania samochodów służbowych.

 

Linki