Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Sekretariat Uczelni
data publikacji: 30/09/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Adres:
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Dom Ogrodnika
tel. 012 293 50 16
faks 012 293 50 17

Kierownik
mgr Hanna Nasielska
Dom Ogrodnika, pok. 1
tel. 12 293 5408
fax 12 293 5017

Lucyna Bikowska-Stobierska
Dom Ogrodnika, pok. 2
tel. 12 293 5407

Łukasz Czajka
Dom Ogrodnika, pok. 2
tel. 12 293 7408
te. 12 293 5409

mgr Barbara Sowa-Galusińska
Dom Ogrodnika, pok. 2
tel. 12 293 5016

mgr Aleksandra Lis
Dom Ogrodnika, pok. 2
tel. 12 293 5407 

Sekretariat Uczelni (K-SU) prowadzi obsługę administracyjno-kancelaryjną Uczelni.
Do zadań SU należy w szczególności:

1)    prowadzenie obsługi kancelaryjnej Uczelni, tj. przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych przesyłek pocztowych i kurierskich, prowadzenie rejestru faktur, przesyłek i paczek, dekretowanie poczty,

2)    przyjmowanie i ekspedycja przesyłek pocztowych i kurierskich (listy, paczki) i telekomunikacyjnych (telegramy, faxy),

3)    zamawianie pieczęci urzędowych i ich ewidencja, zamawianie pieczątek, prowadzenie ich rejestru, wycofywanie z użytku i likwidacja,

4)    określanie zapotrzebowania jednostek organizacyjnych Uczelni na prasę codzienną i czasopisma (z wyłączeniem czasopism naukowych), przygotowanie i organizacja przetargów w zakresie ich prenumeraty oraz dystrybucja prasy i czasopism do jednostek organizacyjnych,

5)    opieka nad togami i insygniami Uczelni,

6)    realizowanie innych zadań zleconych przez rektora lub kanclerza, bądź określonych dla Sekretariatu Uczelni w innych wewnętrznych aktach normatywnych.

 

Linki