Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Formularze do pobrania
data publikacji: 13/10/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1). Wniosek zgłoszenia zbędnych zapasów składników majątkowych do zagospodarowania (wzór nr 1)

2). Protokół zmiany miejsca użytkowania (wzór nr 1A)

3). Wniosek o przeprowadzenie likwidacji (wzór nr 2)

4). Wewnętrzna karta przekazania odpadu 

5). Zewnętrzna karta przekazania odpadu

6). Kody odpadów

Instrukcja gospodarowania drukami ścisłego zarachowania związanymi z przebiegiem studiów w UEK w Krakowie

Załącznik nr 1 (Oświadczenie o odpowiedzialności za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania),

Załącznik nr 2 (Protokół zdawczo - odbiorczy druków ścisłego zarachowania),

Załącznik nr 3 (Protokół zaginięcia/uszkodzenia/kradzieży** druków ścisłego zarachowania),

Załącznik nr 4 (Protokół likwidacji druków ścisłego zarachowania),

Załącznik nr 5 (Książka druków ścisłego zarachowania).

 

 

 

 

Druki dla Komisji Likwidacyjnej (wypełnia tylko komisja)

1). Wzór nr 3 część 1 i 2 wniosku

2). Kod odpadu 16 02 16 do części nr 3 1 i 2 wniosku

 

 

Linki