Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Sekcja Promocji
data publikacji: 04/12/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Do zadań Sekcji Promocji należy prowadzenie działań związanych z zapewnieniem właściwej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Uczelni, a także działań związanych z promocją Uczelni i upowszechnianiem informacji o jej działalności.

Do zadań Sekcji Promocji należy w szczególności:

 • realizowanie strategii Uczelni oraz zadań zleconych przez władze Uczelni, związanych z komunikacją wewnętrzną w Uczelni oraz z komunikacją z otoczeniem zewnętrznym (władze, instytucje, partnerzy, sponsorzy), z wyłączeniem mediów,
 • inicjowanie, przygotowanie i koordynacja działań dotyczących tworzenia
  i realizacji strategii Uczelni w zakresie promocji,
 • projektowanie i koordynowanie działań w zakresie promocji Uczelni, zgodnie
  z przyjętą przez władze Uczelni strategią i ustanowionymi w tym zakresie standardami,
 • redagowanie czasopisma wewnątrzuczelnianego,
 • inicjowanie i koordynowanie współpracy z praktyką gospodarczą, towarzystwami naukowymi oraz instytucjami samorządu lokalnego w sprawach związanych
  z działalnością Uczelni, a także pozyskiwanie sponsorów i współpraca z nimi,
 • prowadzenie działań promocyjnych skierowanych do uczniów szkół średnich,
  w tym organizacja dni otwartych Uczelni,
 • koordynowanie i sprawowanie pieczy nad konkursami organizowanymi przez władze Uczelni, z wyłączeniem konkursów związanych ze sprawami osobowymi,
 • organizacja spotkań środowisk opiniotwórczych i biznesowych wspierających Uczelnię, w tym współpraca ze związanymi z Uczelnią stowarzyszeniami,
 • przygotowanie i realizacja prezentacji Uczelni podczas imprez promocyjnych
  i innych uroczystości,
 • projektowanie oraz koordynowanie opracowania i produkcji materiałów promocyjnych i reklamowych Uczelni, a także wizytówek i papierów firmowych,
  z wyłączeniem materiałów zastrzeżonych do kompetencji Kancelarii Rektora,
 • koordynowanie działalności reklamowej podmiotów zewnętrznych na terenie Uczelni, w tym zarządzanie powierzchnią reklamową oraz nadzór nad przeprowadzaniem na terenie Uczelni akcji promocyjnych przez instytucje zewnętrzne,
 • koordynowanie działań związanych z zamieszczanymi przez Uczelnię ogłoszeniami i reklamami prasowymi,
 • wpieranie od strony organizacyjno-technicznej jednostek realizujących zadania
  z zakresu promocji międzynarodowej, w tym również przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych,
 • zapewnienie prawidłowości merytorycznej oraz aktualności informacji na stronie internetowej Uczelni w zakresie objętym działalnością sekcji.

Więcej informacji

Linki