Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Dział Nauczania
data publikacji: 27/06/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Struktura organizacyjna Działu Nauczania UEK

1.  Rekrutacja
2.  Sekcja harmonogramów
3.  Komórka ds. przygotowywania i kontroli dyplomów

1.  Rekrutacja

  • organizowanie, koordynowanie i nadzór prac związanych z rekrutacją na studia wyższe, oraz studia doktoranckie,
  • obsługa kandydatów - cudzoziemców,
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przyznania stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego dla wyróżniających się studentów,
  • nadzór nad działającymi w Uczelni organizacjami studenckimi oraz gromadzenie, kontrolowanie i przechowywanie ich dokumentacji formalno-prawnej,
  • przygotowywanie statystyk dla celów MNiSW, GUS, UEK.

2.  Sekcja harmonogramów

3.  Komórka ds. przygotowywania i kontroli dyplomów

  • drukowanie dyplomów i suplementów, a także prowadzenie stosownych rejestrów i księgi dyplomów,
  • kontrola dokumentacji przebiegu studiów.

Linki