Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Pracownicy
data publikacji: 01/09/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DZIAŁ SPRAW BYTOWYCH STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
31-51- Kraków ul. Rakowicka 27,
Budynek Główny, II piętro, pok. 214-218

Zainteresowanych prosimy o kontakt z właściwym pracownikiem:  
-  osobiście w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 11 - 14,
-  za pośrednictwem poczty; 31-510 Kraków, ul Rakowicka 27, Dział Spraw Bytowych  Studentów i Doktorantów,
-  telefonicznie,-  pocztą elektroniczną

Kierunek Forma / stopień studiów Pracownik Pokój Telefon / e-mail
  Administracja mgr Magdalena Talaga 218 12-293-54-40
talagam@uek.krakow.pl
  Analityka gospodarcza Aneta Grzegorczyk 216 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
  Audyt finansowy
mgr Iwona Malczyk
 21512-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
  Bankowość i zarządzanie ryzykiem
mgr Iwona Malczyk
 215
12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
  Ekonomia Maria Poszwa 216 12-293-54-62
poszwam@uek.krakow.pl
  Europeistyka Jan Ligęza
lic. Łukasz Tatar

216 12-293-51-35
ligezaj@uek.krakow.pl
tatarl@uek.krakow.pl
  Finanse i rachunkowość - studia I-go stopnia mgr Iwona Dobrowolska 217 12-293-54-69
dobrowoi@uek.krakow.pl
  Finanse i rachunkowość - studia II-go stopnia mgr Iwona Malczyk 215 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
  Gospodarka i administracja publiczna Maria Poszwa 216 12-293-54-62
poszwam@uek.krakow.pl
  Gospodarka przestrzenna - ścieżka licencjacka mgr Iwona Dobrowolska 217 12-293-54-69
dobrowoi@uek.krakow.pl
  Gospodarka przestrzenna - ścieżka inżynierska mgr Iwona Malczyk 215 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
  Informatyka stosowana Aneta Grzegorczyk 216 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
  Innowacje w biznesieAneta Grzegorczyk  21612-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
  Inżynieria Organizacji i Zarządzania Jan Ligęza
lic. Łukasz Tatar
216 12-293-51-35
ligezaj@uek.krakow.pl
tatarl@uek.krakow.pl
  Logistyka Międzynarodowa Aleksandra Kwiecień
215 12-293-50-27
kwieciena@uek.krakow.pl
  Marketing i komunikacja rynkowa Jan Ligęza
lic. Łukasz Tatar
216 12-293-51-35
ligezaj@uek.krakow.pl
tatarl@uek.krakow.pl
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze Aleksandra Kwiecień 215 12-293-50-27
kwieciea@uek.krakow.pl
  Modern business management
Aneta Grzegorczyk
21712-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
  Organizacja i Zarządzanie - Studia Menadżerskie Jan Ligęza
lic. Łukasz Tatar
217
12-293-51-35
ligezaj@uek.krakow.pl
tatarl@uek.krakow.pl
  Prawo mgr Iwona Dobrowolska 217 12-293-54-69
dobrowoi@uek.krakow.pl
  Rachunkowość i controlling mgr inż. Edyta Pałka 216 12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl
  Rynki finansowe
mgr Iwona Malczyk215
12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
  Stosunki międzynarodowe mgr Magdalena Talaga 218 12-293-54-40
talagam@uek.krakow.pl
  Socjologia mgr Iwona Dobrowolska 217 12-293-54-69
dobrowoi@uek.krakow.pl
  Towaroznawstwo Aleksandra Kwiecień 215 12-293-50-27
kwieciea@uek.krakow.pl
  Turystyka i rekreacja Aneta Grzegorczyk 216 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
  Zarządzanie Jan Ligęza
lic. Łukasz Tatar
216 12-293-51-35
ligezaj@uek.krakow.pl
tatarl@uek.krakow.pl
  Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnegomgr Iwona Malczyk21512-293-54-31 malczyki@uek.krakow.pl
  Zarządzanie i inżynieria produkcji Aleksandra Kwiecień 215 12-293-50-27
kwieciea@uek.krakow.pl
  Cudzoziemcy - stypendyści strony polskiej (skierowani przez BUWiWM) Aneta Grzegorczyk 216 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
  Doktoranci UEK mgr Magdalena Talaga 218 12-293-54-40
talagam@uek.krakow.pl
  Ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów Maria Poszwa 216 12-293-54-62
poszwam@uek.krakow.pl


Kierownik działu
mgr Teresa Krupa, pok.214,
tel.  (12)  293 51 30,
e-mail: krupat@uek.krakow.pl

Linki