Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Informacje ogólne
data publikacji: 09/02/2012, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Tytuł: „Argumenta Oeconomica Cracoviensia"

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres: „Argumenta Oeconomica Cracoviensia", ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Polska

Redaktor Naczelny - Prof. dr hab. Stanisław Owsiak

Sekretarz Komitetu Redakcyjnego - dr Katarzyna Stabryła-Chudzio

e-mail: stabrylk@uek.krakow.pl; tel.: +48 12 293 74 25

ISSN: 1642 - 168X

Częstotliwość ukazywania - dwa razy w roku

Linki