Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Recenzenci
data publikacji: 24/07/2013, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci „Argumenta Oeconomica Cracoviensia" 2012, nr 8

1. Prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański).
2. Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).
3. Prof. dr hab. A. Każmierczak (Szkoła Główna Handlowa).
4. Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
5. Prof. dr hab. Jerzy Wilkin (Uniwersytet Warszawski).
6. Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki (Uniwersytet Szczeciński).
7. Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Recenzenci „Argumenta Oeconomica Cracoviensia" 2011, nr 7

1. Prof. dr hab. Elżbieta Gołata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
2. Prof. dr hab. Ryszard Barczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
3. Prof. dr hab. Leszek Dziawgo (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).
4. Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).
5. Prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński (Uniwersytet Warszawski).
6. Prof. dr hab. Janusz Sztumski (Uniwersytet Śląski).
7. Prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski (Uniwersytet Łódzki).
8. Prof. dr hab. Antoni Smoluk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

Recenzenci „Argumenta Oeconomica Cracoviensia" 2010, nr 6

1. Prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk (Uniwersytet Jagielloński).
2. Prof. dr hab. Jerzy Jakubczyc (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).
3. Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).
4. Prof. dr hab. Ewa Nowińska (Uniwersytet Jagielloński).
5. Prof. dr hab. Antoni Smoluk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).
6. Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Linki