Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Dział Spraw Pracowniczych
data publikacji: 13/11/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kontakt 

ul. Rakowicka 27
Budynek Główny UEK,
pok. 210A-213

sekcja kadr - tel.:       (12) 293 5862
                                      (12) 293 5427
sekcja płac - tel.:       (12) 293 7471
                                      (12) 293 5198

RODO  

Sprawy ogólne

 1. Badania wstępne/okresowe/kontrolne
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  a. Kwestionariusz osobowy dla pracownika
 3. Plan urlopów - druk
 4. Wnioski do uzyskania zasiłku opiekuńczego
  a.
  wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem ZUS Z-15A
  b. wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny ZUS Z-15B
 5. Urlopy związane z rodzicielstwem
  a. wniosek o urlop rodzicielski matki dziecka - art. 1791 § 1
  b. wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w całości w pełnym wymiarze - art. 1821c § 1
  c. wniosek o część urlopu rodzicielskiego
  d. wniosek o urlop rodzicielski ojca dziecka - art. 1791 § 4 pkt 2
  e. wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
  f. wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
  g. wniosek o urlop wychowawczy
  h. wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 (2 dni/16 godz. opieki)
  i. oświadczenie dotyczące korzystania ze zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 (2 dni/16 godz. opieki )

Portal pracowniczy

ZCNA - Ubezpieczenie członka rodziny

     Obowiązek pracownika do zgłoszenia/wyrejestrowania członka rodziny  
           od 1 stycznia 2015 

      WNIOSEK O ZGŁOSZENIE
      WNIOSEK O WYREJESTROWANIE 

      1. Co to jest e-WUŚ - pytania i odpowiedzi
      2. Przychodzi pacjent do lekarza
      3. Nowy system e-WUŚ
      4. NFZ - Informacje
      5. Ubezpieczenia i prawo pracy

Koszty uzyskania przychodów

 1. Pismo ogólne  
 2. Zarządzenie Rektora nr 3/2018 w sprawie zasad dokumentowania okoliczności stanowiących podstawę stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów przy poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 3. Załącznik nr 1  
 4. Załącznik nr 2  
 5. Załącznik nr 3  

Nauczyciele akademiccy

 1. Szczegółowa lista podmiotów, w których zatrudnienie naucz. akadem. nie wymaga zgody Rektora według art. 129 art. ust.4 pkt. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 1. Arkusz oceny

Sprawy płacowe

 1. INSTRUKCJA - wypełniania i obiegu dokumentów: umowa o dzieło i umowa zlecenie
 2. Katalog zakresów i przedmiotów umów cywilno-prawnych  
 3. Umowy-zlecenia i umowy o dzieło
 4. Oświadczenie do umowy o dzieło
 5. Oświadczenie do umowy zlecenia
 6. Zaświadczenia do umowy (załącznik nr 1 i załącznik nr 2)
 7. Rachunek do umowy o dzieło lub dzieło autorskie
 8. Rachunek do umowy zlecenia
 9. Oświadczenie - ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 10. Oświadczenie - identyfikator podatkowy
 11. Oświadczenie - rezygnacja ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
 12. Prośba do ZUS o wyliczenie nadpłaty i zwrot składek
 13. Oświadczenie obcokrajowca z certyfikatem rezydencji
 14. Oświadczenie obcokrajowca bez certyfikatu rezydencji
Nagrody, odznaczenia

      1.   Wniosek o przyznanie nagrody specjalnej Rektora UEK
     
2.   Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej Rektora UEK
     
3.   Wniosek o Medal KEN
     
3a  Informacja dotycząca wypełniania wniosków o medale KEN 
      4.   Wniosek o Order i Odznaczenie

      5.   Wniosek o Medal za Długoletnią Służbę 
     
5aPrzykładowe kryteria oceny wniosków o nadanie Orderu Odrodzenia Polski 
      5b. Informacje dotyczące wypełniania wniosków o ordery i medale 
      5c. Informacje pomocnicze dla nauczycieli akad. do wypełniania wniosku o order. 
            Stanowisko KPN w zakresie wskaźników doskonałości naukowej
 
      6.   Zapytanie o udzielenie informacji o osobie 
      
7.   Wniosek o przyznanie nagrody Ministra
      8.  
Oświadczenie w związku z wnioskiem o nagrodę Ministra
      9.   Rozporządzenie w sprawie nagród Ministra - 2016
     10.   Komunikat w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich
   

Ustawa lustracyjna

Linki