Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Ośrodki dydaktyczne UEK poza Krakowem
data publikacji: 09/09/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Studentom mieszkającym daleko od Krakowa Uniwersytet Ekonomiczny stwarza możliwość uczęszczania na zajęcia w Nowym Targu.

 Działalność tych ośrodków związana jest z realizacją procesu dydaktycznego Uczelni. Studia odbywają się zgodnie z programami i planami kierunków studiów i specjalności, obowiązującymi w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Nadzór nad ośrodkami sprawuje prorektor do spraw dydaktycznych, który koordynuje działalność dziekanów, natomiast za merytoryczną stronę działalności ośrodków odpowiedzialni są dziekani właściwych Wydziałów.

Linki