Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Władze PONE
data publikacji: 10/06/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dyrektor PONE
Prof. nadzw. UEK, dr hab.
Robert Włodarczyk

wlodarcr@uek.krakow.pl
kontakt PPWSZ: bud. Gorce, pok. 236, tel. 18 26 10 738

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
Dr Paweł Zamora

zamorapa@uek.krakow.pl
kontakt PPWSZ: bud. Gorce, pok. 236, tel. 18 26 10 738

Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych
Mgr Andrzej Sasuła

pone@ppwsz.edu.pl
kontakt PPWSZ: bud. Gorce, pok. 306, tel. 18 26 10 739

Kierownik Zakładu Ekonomii i Finansów
Prof. nadzw. UEK, dr hab. Maria Płonka

plonkam@uek.krakow.pl
kontakt PPWSZ: bud. Gorce, pok. 306, tel. 18 26 10 700 wewn. 30

Linki